Januari

Välkommen till

Blädinge hembygdsförening

Januari månads minnesmärke:

Dopfunten i Blädinge Kyrka

Dopfunten i Blädinge kyrka.


Den är huggen i granit och försedd med en runskrift.

Runskriften består av 31 runor som är 7-8 cm höga. De anses tillhöra det fullständiga stungna alfabetet. Därför så anses dopfunten vara från senare delen av 1100-talet. Vikingatiden ses allmänt vara 800-1100 talet. 

Runskriften lyder ”+Finvidir hiak detta. kar :i: tiura: beark.

Att den sista stavelsen syftar på Djura berg det som sedan blev Kronoberg. Flera gör denna tolkning Stephens, Wisselgren b.la men det är osäkra tolkningar som kanske kommer av den tidens anda.

Dopfunten har en sentida brokig historia.


När kyrkan inventerades på tidigt 1800 så omnämnes inte dopfunten.

Enligt historien så skall baron Gyllenkrok ha köpt den och placerat den i parken i OBY någon gång på

1820 talet. 1829 så gjordes en ny inventering och då finns inte dopfunten upptagen i inventeringen.


Stepens på Huseby nämner den ” in the park at OBY” 1884 i sin berättelse.

Men 1882 så lämnas den till Växjö läroverks samlingar och vårdas av föreningen för Smålands fornminnen och kulturhistoria, som senare blev Smålands museum.


Att den 1943 kom tillbaks till kyrkan.

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1943. 

Blädinge kyrka får tillbaka sin dopfunt.  Riksantikvarien har intet att erinra mot att Blädinge kyrka återfår sin i Smålands museum deponerade dopfunt. Den kommer otvivelaktigt att utgöra ett avsevärt tillskott och en komplettering av kyrkorummet i denna ålderdomliga och väl bevarade kyrka.


Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 4 April 1945. 

Dopfat donerat till Blädinge kyrka.  Påskdagen fick Blädinge kyrka av Blädinge västra sykrets mottaga ett vackert och konstnärligt utfört dopfat till sin gamla medeltida dopfunt.    Fatet är utfört i mässing av konstsmeden Harald Andersson, Vislanda, efter av konstnären Eric Abrahamsson uppgjort förebild med Kristusbild i skålens botten samt runt fatets kant en löpande latinsk text med dophälsningen ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden etc”.   Dopfatet överlämnades genom fru Matilda Karlsson, Espetuna. Komminister Nils Nicklasson mottog å församlingens vägnar dopfatet och förklarade det invigt till sitt heliga ändamål.   Dopfatet togs redan omedelbart i bruk vid efterföljande barndop.

Men dopfunten är nog ett av de mer viktiga fornminnen som vi har i Socknen.

Senast uppdaterad 2020-01-24

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera